Lagosa privaatsuspoliitika sätestab kodulehel olevate isikuandmete kogumise, säilitamise ja kasutamise. Külastades käesolevat kodulehte, nõustute, et olete lugenud ja aru saanud meie privaatsuspoliitikast. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Lagosa kogub ja töötleb oma kodulehe www.lagosa.eu külastajate isikuandmeid.

KES ME OLEME

Käesolev koduleht kuulub ja seda haldab Wörwag Pharma GmbH&Co.KG (registreerimisnumber: HRA 242191, juriidiline aadress: Calwer Str. 7, 71034 Böblingen, Saksamaa), kes on ühtlasi ka nimetatud andmete valdaja. Andmete valdaja kaitseb ja hoolitseb kodulehe külastajate privaatsuse eest ning tagab isikuandmete kaitse. Andmete valdaja kohustub tagama Teie õigused isikuandmete õiguspärasele töötlemisele ja kaitsele ning järgima kohaldatavaid isikuandmete kaitse seadusi — isikuandmete kaitse seadust, Isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR) ja teisi, kui need on kohaldatavad andmete töötlemisel.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME

Me võime koguda ja säilitada järgmisi Teie kohta käivaid andmeid:

  • informatsioon Teie arvuti kohta (IP aadress, seadme mudel, ekraani suurus, interneti brauser);
  • teie geograafiline asukoht;
  • mistahes muu informatsioon, mida soovite meile saata.

KUIDAS ME SAAME KASUTADA KOGUTUD ANDMEID

Me saame kasutada Teie andmeid, et:

  • tagada Teie seadmele, ekraani suurusele ja brauserile kõige sobivam kodulehe vaatamise tehniline lahendus;
  • jätta meelde Teie keele valik;
  • jätta meelde Teie küpsiste seadistus;
  • vastata Teie infopäringule;
  • ennetada või avastada pettus või muu kuritegu;
  • teha kindlaks Teie isikusamasus, sisenedes registreeritud kasutajate süsteemi;
  • tagada Teie andmete turvalisus.

KÜPSISTE POLIITIKA

Me kasutame lühiajalisi (seansi) ja pikaajalisi (püsivaid) küpsiseid. Seansiküpsised võimaldavad meil jälgida Teie tegevust ühe külastusseansi ajal, kuid pärast külastuse lõppu andmed Teie seadmes ei salvestu. Püsiküpsised jäävad Teie seadmesse salvestatuna ka seansivaheliseks ajaks. Me kasutame neid Teie autentimiseks ja Teie seadistuste meelde jätmiseks.

Me kasutame ka kolmandate poolte küpsiseid, et tagada turvaline ja mugav kodulehe tegevus ning et luua sisestatistikat, nimelt et saaksime rohkem teada külastajate tegevusest kodulehel ja et analüüsida külastajate kodulehe kasutuskogemust.

Antud küpsised on kodulehe toimimise jaoks kohustuslikud, kuid kasutusel on ka mittekohustuslikud küpsised, mille kasutamisest saate keelduda. Sellisel juhul kodulehele ei laeta koodi, mis käivitavad mittekohustuslike küpsiste tegevust. Mittekohustuslike küpsistena me kasutame Google Analytics teenuseid, mis saadavad andmed kasutaja tegevusest Google serveritele. Google privaatsuspoliitika ei võimalda isikut tuvastava informatsiooni saatmist, sellepärast kutsume nõustuma mittekohustuslike küpsiste kasutamisega. Rohkema teabe saamiseks Google Analytics küpsiste kohta palume vaadata siit.

Küpsiste kasutamisega nõustumiseks või mittenõustumiseks palume klikkida siia

TEIE ANDMETE AVALIKUSTAMINE

Me ei avalda teie informatsiooni kolmandatele pooltele, välja arvatud juhtudel, kui saame Teilt selge nõusoleku või kui informatsiooni avalikustamine on nõutud kooskõlas seadusega.

TEIE ANDMETE PARANDAMINE JA UUENDAMINE

Kui soovite kontrollida, parandada, uuendada või muul viisil muuta meile antud informatsiooni või soovite keelata selle haldamist, siis palume võtta meiega ühendust.

TEIE ANDMETE OHUTUS

Me püüame tagada Teie isikuandmete kaitse, sellepärast on antud koduleht kaitstud vastavate vahenditega, mis on mõeldud sellise informatsiooni, mida me ei saa kontrollida, kaitsmiseks ärakaotamise, kuritahtliku kasutamise või muutmise eest. Kuigi me võtame kasutusele turvameetmeid, et kaitsta konfidentsiaalset informatsiooni ja tagada vastav turvalisus, me ei garanteeri, et interneti kaudu ülekantud informatsioon on turvaline või et selliseid ülekandeid ei puuduta viivitused, häired, pealtkuulamine või vead.

VIITED TEISTELE KODULEHTEDELE

Palume arvestada, et meie privaatsuspoliitika ei kohaldu teistele kodulehtedele, kuhu Te võite jõuda meie kodulehe kaudu.

MUUDATUSED

Käesolevat privaatsuspoliitikat võidakse muuta ilma eelneva hoiatuseta. Kõige uuem privaatsuspoliitika versioon on avaldatud käesoleval kodulehel.